Sök

Skola & Studier

Malmfältens folkhögskola är ett modernt folkbildningscentrum, en världsby och en resurs för malmfältskommunerna samt för övre Tornedalen med förgreningar i Barentsregionen.

Vad ska jag studera?

Du möts av en demokratisk skola där du är med och bestämmer. Vi möter dig med kompetent, engagerad och servicevänlig personal som ser eleverna som självklara medarbetare till att få skolan att verka och fungera som en hjälp till självhjälp när det gäller att
  • Främja personlig utveckling, såväl intellektuell som kulturell, själslig och andlig 
  • Stärka självförtroendet och självständigt tänkande 
  • Utveckla förmågan att handskas med motsättningar, olikheter och konflikter 
  • Ge träning i demokratiskt arbete, kommunikation och samarbete 
  • Öka kunskapen om möjligheten att och uppmuntra deltagande i samhällsutvecklingen.