Studeranderättslig standard

Folkhögskolarnas studeranderättsliga råd, FSR

 

 

För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning vid missnöje eller tvister skapade Folkbildningsrådet, 2010, Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Sedan 2014 är det också reglerat i förordning om att det vid Sveriges folkhögskolor skall finnas ett studeranderättsligt arbete för att tillvarata studerandes intressen samt rutiner för hantering av studeranderättsliga frågor. För att säkerställa elevers inflytande följer Malmfältens folkhögskola de rekommendationer som utarbetats av FSR.

Malmfältens folkhögskola studeranderättslig standard
I nedanstående dokument kan du läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter som deltagare samt skolans informationsskyldighet i dessa frågor.

– Studeranderättslig standard (PDF)

Vill du veta mer?
För mer information om studeranderätt och vilket stöd du kan söka via FSR rekommenderar vi att du besöker Folkhögskola hemsida.

– Folkhogskola.se 

Malmfältens Folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se