Studiefinansiering

Studiefinansiering

Som studerande på folkhögskola kan du ha rätt till olika typer av ersättningar beroende på din situation.

Studiehjälp – för dig under 20 år
Om du är under 20 år (t.o.m. vårterminen det år du fyller 20 år) kan du få studiehjälp
för studier på grundskole- och gymnasienivå. Studiehjälpen består av studiebidrag,
inackorderingstillägg och extra tillägg.

Under tiden du är inackorderad på folkhögskola och har studiehjälp kan du ha rätt att
få inackorderingstillägg. Vilken summa du får beror på avståndet mellan
föräldrahemmet och folkhögskolan.

Avgörande för om du ska få extra tillägg är ditt och dina föräldrars ekonomiska
förhållanden. Du kan ansöka om extra tillägg om du studerar på heltid
Inackorderingstillägg och extra tillägg måste du själv ansöka om hos CSN.

– Läs mer om studiehjälp för dig under 20 år på CSNs hemsida

Studiemedel och lån – för dig över 20 år
Som studerande på folkhögskola kan du ha rätt till studiemedel och lån från CSN.
Information om hur du söker lånet och vilka villkor det ställer på dina studier kan du
läsa om på CSN:s hemsida. Du kan även ställa dina frågor till oss på skolan, vi kan
hjälpa dig med din ansökan.

– Läs mer om studiemedel och lån för dig över 20 år på CSNs hemsida

Studiestartsstöd – för dig mellan 25-26 år och arbetslös
Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en kortare tid för att
läsa in behörigheter till högre studier och öka chanserna till jobb. Det är
hemkommunen som i första hand bedömer vilka som tillhör målgruppen för
studiestartsstödet. Det är också där som du gör din ansökan. För att du ska ha rätt till
studiestartsstöd måste du uppfylla vissa krav. Även den utbildning du vill gå måste
uppfylla kraven.

– Läs mer om studiestartsstöd för dig som är arbetslös på CSNs hemsida

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
Deltagare som är 19-29 år och som behöver längre tid på sig att bli klar med skolan
på grund av sjukdom eller en funktionsnedsättning, kan ansöka om
aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan.

– Läs mer om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan 

Aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen
Behöver du utbilda dig för att öka dina chanser att få ett jobb? Då kan du ha
möjlighet att studera med aktivitetsstöd på till exempel komvux eller folkhögskola.
Kontakta Arbetsförmedlingen för att se vad som gäller för just dig.

– Läs mer om att gå en utbildning med aktivitetsstöd hos Arbetsförmedlingen

För råd och stöd gällande olika former av studiefinansiering kontakta:
Susanne Wedholm, SYV. susanne.wedholm@kiruna.fhsk.se

För frågor rörande rapportering till CSN (vid kursstart/kursavslut) kontakta:
Gunnel Jakobsson, Administratör. Tfn. 070-689 84 51 eller gunnel.jakobsson@kiruna.fhsk.se

Malmfältens folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se