Allmän kurs

Vid Allmän kurs kan du komplettera dina studier eller läsa in din behörighet från grundskolan och gymnasiet.

Hos oss studerar du 1-5 år beroende på dina tidigare studier, behörigheter och arbetslivserfarenheter.

Allmänt om kursen

Allmän kurs på grund- eller gymnasienivå vänder sig till dig som vill öka din bildning och läsa in behörigheter för fortsatta studier eller jobbsök. Studier vid folkhögskola är ett alternativ till gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning (det som tidigare kallades Komvux).

Du läser allmänna ämnen som svenska, matematik, engelska, naturkunskap, religion, samhällskunskap och historia. Ämnesval och studietakt planeras efter dina behov, mål och förutsättningar. Förutom ämnesstudier lägger vi vikt vid att du som elev får ta del av kultur i olika former som teater- och musikföreställningar, konst samt föreläsningar inom olika områden genom vår föreläsningsserie.

Vi arbetar i mindre studiegrupper och skapar tillsammans en lugn studiemiljö där fokus ligger på respekt och tolerans för individen – varandra.

Studierna bedrivs på en nivå som motsvarar gymnasieskolans men dina studier kan också vara på en grundläggande nivå för att repetera eller fullborda grundskolan.

 

Ämnen som erbjuds och ger behörighet i motsvarande kurser

Vi tar hänsyn till vilka kurser du läst tidigare. Därför ser studieplanerna olika ut hos våra deltagare på Allmän kurs. Din tidigare studiebakgrund är viktig och något du kan tillgodoräkna dig. Det är därför viktigt att du skickar betygskopior med din ansökan så att vi kan göra en bra planering för dig. Vilka ämnen som du behöver läsa planerar du tillsammans med vår studievägledare.

 

 • Svenska, grundskola
 • Engelska, grundskola
 • Matematik, grundskola
 • Samhällskunskap, grundskola
 • Svenska 1
 • Svenska 2
 • Svenska 3
 • Engelska 5
 • Engelska 6
 • Matematik 1a
 • Matematik 1b
 • Matematik 2a
 • Matematik 2b
 • Naturkunskap 1a1
 • Naturkunskap 1a2
 • Religion 1
 • Historia 1 (motsvarar 1a1 + 1a2)
 • Samhällskunskap 1 (motsvarar 1a1 + 1a2)

 

Kursmål efter fullgjord Allmän kurs:

 • Du har avslutat dina grundskolestudier för behörighet att läsa på gymnasienivå eller,
 • du har avslutat dina gymnasiestudier med grundläggande behörighet till eftergymnasiala studier, Yrkeshögskola eller Högskola/Universitet.
 • Studierna har främjat din personliga utveckling.
 • Studierna har stärkt dina möjligheter till arbete.

 

Kursinformation och ansökan

 

Serviceavgift/läsår: 700kr. Serviceavgiften går till lån av kurslitteratur,  lån av iPad samt elevförsäkring under verksamhetsförlagd tid.

Kursstart: 21 augusti 2023

Kurslängd: Kurslängd: 41 veckor (avslut 14/06-24)

Studieekonomi: Kursen berättigar till studiemedel via CSN

Antagningsvillkor:

 • För att skolan ska behandla din ansökan skall följande papper bifogas: Personbevis, tidigare studieintyg eller betyg.
 • Du skall fylla 18 år senast under den termin du påbörjar studierna.
 • Att skolan kan erbjuda de studier/ämnen som du behöver för din önskade behörigheter och mål.
 • Löpande antagning till 40 platser (längst tre veckor in på skolstarten 23 augusti).

Lär dig mer om studeranderätt innan du ansöker till kursen:

Lär dig mer om dina studeranderättigheter på folkhögskola genom att klicka här. I samband med skolstart kommer du också få en fördjupad information om det studeranderättsliga arbetet på Malmfältens folkhögskola.

Ansökningsperiod: Löpande, välkommen med din ansökan!

Susanne Wedholm

Studievägledare

E-post. susanne.wedholm@kiruna.fhsk.se

Malmfältens folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se