Om skolan

Malmfältens folkhögskola är ett modernt folkbildningscentrum, en världsby och en resurs för malmfältskommunerna samt för övre Tornedalen med förgreningar i Barentsregionen.

Vi är en skolform som genom kvalitet och omtanke sätter eleven i centrum. Med en flexibel organisation kan snabba omställningar göras för att möta efterfrågan i ett föränderligt samhälle. Vi riktar oss till kortutbildade som vill komplettera eller fördjupa tidigare studier. Skolan är ett folkbildningscentrum för hela nordkalotten och Barentsområdet.

Huvudmän är Kiruna kommun, Gällivare kommun, Pajala kommun, ABF-Norr, LO- facken och Föreningen Norden i Norrbotten.

Du är med och bestämmer

Malmfältens folkhögskola är en demokratisk skola där du är med och bestämmer. Vi möter dig med kompetent, engagerad och servicevänlig personal som ser eleverna som självklara medarbetare till att få skolan att verka och fungera som en hjälp till självhjälp när det gäller att

  • Främja personlig utveckling, såväl intellektuell som kulturell, själslig och andlig
  • Stärka självförtroendet och självständigt tänkande
  • Utveckla förmågan att handskas med motsättningar, olikheter och konflikter
  • Ge träning i demokratiskt arbete, kommunikation och samarbete
  • Öka kunskapen om möjligheten att och uppmuntra deltagande i samhällsutvecklingen.

 

Våra SeQF-planer (= Sveriges referensram för kvalifikationer)

SeQF Grundskolenivå

SeQF Gymnasienivå

Malmfältens folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se