Dina rättigheter på folkhögskola

Folkhögskolarnas studeranderättsliga råd, FSR

För att stärka kursdeltagarnas rättsliga ställning vid missnöje eller tvister finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Sedan 2014 är det också reglerat i förordning om att det vid Sveriges folkhögskolor skall finnas ett studeranderättsligt arbete för att tillvarata studerandes intressen samt rutiner för hantering av studeranderättsliga frågor. För att säkerställa elevers inflytande följer Malmfältens folkhögskola de rekommendationer som utarbetats av FSR.

Studeranderättslig standard vid Malmfältens folkhögskola
På Malmfältens folkhögskola finns en studeranderättslig standard. Det är ett dokument där du som deltagare kan läsa om dina rättigheter och skyldigheter på skolan men även om skolans informationsskyldighet i dessa frågor.

– Studeranderättslig standard (PDF)
– Student rights (PDF)

Vill du veta mer?
Fördjupad information om studeranderätt och vilket stöd du kan söka via FSR

– Studerandes rättigheter på folkhögskola (länk till folkhögskola.nu) 

Läs mer i Folkbildningsrådets folder Dina rättigheter på folkhögskola genom att klicka på länken under bilden.

Läsvärd artikel publicerad på Folkbildningsrådets hemsida

– Studeranderätt en fråga om demokrati

Malmfältens folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se