Elevinformation

Receptionen

Öppettider
Vardagar 08:00 – 19:00
Telefon: 0980 – 675 00

I Receptionen kan du köpa godis och läsk. Här sker även utlämning av iPads med mera.
Bakom receptionsdisken är det oftast Maria A som du möter.

Adressändringar

Vid byte av adress, telefonnummer eller e-post under läsåret – kom ihåg att meddela expeditionen om detta.

Bibliotek

Här hittar du tidskrifter och böcker inom olika  ämnen. Tidskrifter läses på plats, läst bok återlämnas på samma plats i bokhyllan som du tog den. Biblioteket är en mysig miljö där du kan sitta och läsa, surfa, jobba med skoluppgifter eller bara ta det lugnt.

Elevavgift

Elevavgift betalas till Catarina Gunillasson, kontaktas via receptionen.

Elevförsäkring

Skolan har tecknat en elevförsäkring för samtliga elever som läser vid våra reguljära utbildningar på plats. Försäkringen omfattar: Trygghetsförsäkring, Grupplivsförsäkring samt Olycksfallsförsäkring. Obs! Distanselever omfattas ej av försäkringen.

Elevskåp

Elevskåp finns utanför sal 1 och 2. Om du lånar ett skåp är det viktigt att du sätter upp namnlapp. Eget lås gäller. Omärkta skåp kommer tömmas.

Funktionsnedsättning

Om du behöver hjälpmedel som kan underlätta din studietid. Kontakta rektor Kenneth på kenneth.stalnacke@kiruna.fhsk.se

Kursavgift

När du studerar på folkhögskolan betalar du inte något för själva undervisningen.
På de olika kurserna kan det dock tillkomma kostnader för t.ex. förbrukningsmaterial, resor, litteratur. Läs mer om eventuella kursavgifter under respektive kurs.

Kopiering

Om Du vill kopiera intyg, betyg och liknande kan Du få det utfört i receptionen till en kostnad av 1kr per svart/vit kopia och 2 kr per fullfärgskopia.

Kortkurser

Vid folkhögskolan kan kurser från en dag upp till ett antal veckor pågå. Detta är folkhögskolekurser som folkhögskolan företrädesvis anordnar i samverkan med olika folkrörelser och i vårt fall ofta med skolans huvudmän. Kortkurser är alltså folkhögskolekurser i samma grad som skolans långa kurser.

Läromedel

Du som är elev på allmän kurs får låna läromedel. För övriga kurser – se respektive kursinformation/kurslitteratur.

Motorvärmare

Finns att hyra. Kontakta receptionen för mer information.
Du som är beroende av bil och/eller är boende utanför Kiruna C har förtur.

Måltidskuponger

Finns att köpa i restaurangen.

Parkering/Motorvärmare

Är du beroende av bil och/eller är boende utanför Kiruna C har du förtur på en av de 24 motorvärmarna, i mån av utrymme får även andra hyra. Prata med Maria H.

Post

Post till elever läggs i facken som finns på väggen till vänster om receptionen. För avgående post finns postlåda vid Camp Ripan.

Sjukanmälan och frånvaro

Meddela skolan dagligen på e-post elev@kiruna.fhsk.se alternativt ring skolans växel tfn. 0980-675 00. Kom ihåg att berätta vad du heter och vilken kurs du läser. Vid frånvaro/inaktivitet som överstiger 8 dagar skall du inkomma med läkarintyg. Om du söker studiemedel (CSN) skall du även göra sjukanmälan till försäkringskassan. Vid frånvaro/inaktivitet utan giltigt skäl tvingas skolan meddela CSN. I förlängning leder frånvaro till avstängning. Läs mer om det i dokumentet Studeranderättslig standard.

Studievägledare

Länk till vår studievägledare.

Vaktmästare

Vår vaktmästare Stefan når du via telefon 070-675 02 28, eller så kan du lämna ett meddelande i receptionen.

Byggnader på skolområdet

Huvudmän

Kiruna kommun
Gällivare kommun
Pajala kommun
ABF i Norr
LO-distriktet i Norra Sverige
Föreningen Norden Norrbotten

Nyttiga länkar

Antagning
Universitets- och högskolerådets samlade portal för information om och antagning till Sveriges universitet och högskolor.
antagning.se

Arbetsförmedlingen
Detta är en portal till allt som gäller högskoleutbildning.
arbetsförmedlingen.se

CSN
CSN är den myndighet som administrerar det svenska studiestödet, dvs. lån och bidrag för studier, samt rekryteringsbidraget.
www.csn.se

Folkbildningsrådet
Folkbildningsrådet är en ideell förening, med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen, vars uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund.
folkbildningsradet.se

Folkhögskolornas informationstjänst
På dessa sidor kan du söka just den kurs som du är intresserad av. Folkhögskolor från hela Sverige finns med.
www.folkhogskola.nu

Försäkringskassan
Samlad information för dig som är studerande
Studerande (forsakringskassan.se)

Högskoleprovet
Information om och anmälan till Högskoleprovet
hogskoleprov.nu

Kiruna kommun
På Kiruna kommuns egen hemsida kan man hitta information om kommunen, näringsliv och turism.
kiruna.se

Studera.nu
Här finns det mesta du behöver veta om högskoleutbildning från grundnivå upp till forskarnivå. Här finns också info om högskoleprovet, studentliv och utlandsstudier.
studera.nu

Yrkeshögskola
Yrkeshögskola är en utbildningsform för yrkesinriktade studier på eftergymnasial nivå. Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Det innebär att yrkeshögskoleutbildningar står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN
yrkeshogskolan.se

 

Malmfältens folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se