Grundkurs – distans

Kursansvariga: Nina Hedman och Pär Bäckström.

Kontaktperson: Nina Hedman
E-post: nina.hedman@kiruna.fhsk.se

Kursen på halvfart (dvs 20 timmar/vecka) och berättigar till studiemedel.

Studiefinansiering: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn

 

OBS. Information till dig som söker studiemedel (CSN) och läser en annan utbildning, på deltid, samtidigt som Konstskola på nätet.

Tänk på detta! Om du läser parallella studier och kurserna har olika studietider (dvs. kurserna har olika start- och slutdatum) kan din ersättningsnivå komma att påverkas (bli lägre under din totala studietid). Det eftersom att du under vissa veckor har deltidsstudier.

Kontakta CSN för att höra om vad som gäller för dig och hur din ekonomi kan påverkas om du kombinerar olika utbildningar med olika studietider.

Innehåll

Utbildningens syfte är att ge dig grundläggande kunskaper i teckning och akvarell samt utveckla din förmåga att arbeta självständigt med konstnärliga uttryck. Utbildningen ska skapa förutsättningar för en vidareutveckling inom bild och form och förse dig med de kunskaper som är nödvändiga för studier på högre nivå.

Att lära sig teckna och måla sker bäst med praktiska laborationer och regelbunden träning. Därför får du varje vecka övningar som läraren kommenterar individuellt. Kommentarerna är teknikinriktade med förslag på fortsatta övningar och studier.

Dina studier kommer bedrivas genom ett gemensamt kursforum samt en personlig blogg i kursplattformen där all kommunikation inom kursen ske

Kurstid

2021-01-25 – 2021-06-18, 21 veckor (50% studietakt).

Ansökan

Ansökan» Konstskola på nätet, grundkurs, distans (21v, Deltid 50 %, vårterminen 2021) Ansökan stängd

Studera på folkhögskolan

Fortsättningskurs – distans 

Kursansvariga:
Pär Bäckström och Nina Hedman

Kontaktperson:
Pär Bäckström
E-post: par.backstrom@kiruna.fhsk.se

Kursen bedrivs på halvfart (dvs 20 timmar/vecka) och berättigar till studiemedel.
Studiefinansiering: http://www.csn.se/komv-folkh-gymn

Observera att du måste söka fortsättningskursen även om du för närvarande går grundkurs – distans.

OBS. Information till dig som söker studiemedel (CSN) och läser en annan utbildning, på deltid, samtidigt som Konstskola på nätet.

Tänk på detta! Om du läser parallella studier och kurserna har olika studietider (dvs. kurserna har olika start- och slutdatum) kan din ersättningsnivå komma att påverkas (bli lägre under din totala studietid). Det eftersom att du under vissa veckor har deltidsstudier.

Kontakta CSN för att höra om vad som gäller för dig och hur din ekonomi kan påverkas om du kombinerar olika utbildningar med olika studietider.

Innehåll 

Du som gått grundkurs – distans eller har motsvarande kunskaper från liknande utbildningar kan ansöka till vår fortsättningskurs som går djupare in i bildkonstens mysterier.

 I denna kurs arbetar du med teckning och akryl, återupptar kontakten med perspektiv-, kompositions- och färglära samt orienterar dig i konsthistoria och bildanalys.

Upplägget är som i grundkurs – distans, uppgiftsbaserat och teknikinriktat med bundna uppgifter veckovis. Sista uppgiften utgår från ett givet tema som du tolkar i mediet akryl.

Under denna fördjupningstermin kommer du att vidareutveckla ditt tekniska kunnande inom konst, främst i teckning och akryl.

Kurstid

2021-01-25 – 2021-06-18, 21 veckor (50% studietakt).

Ansökan

Ansökan» Konstskola på nätet, fortsättningskurs, distans (21v, Deltid 50 %, vårterminen 2021) Ansökan stängd

Studera på folkhögskolan

Konst grund VT-20

Se några av våra duktiga elevers verk.
Klicka på bilden eller här: Konst grund VT-20

 

Konst fortsättning HT-19

Se några av våra duktiga elevers verk.
Klicka på bilden eller här: Konst fortsättning HT-19

 

Konst grund VT-18

Se några av våra duktiga elevers verk.
Klicka på bilden eller här: Konst grund VT-18

 

Konst fortsättning VT-20

Se några av våra duktiga elevers verk.
Klicka på bilden eller här: Konst fortsättning VT-20

 

Konst grund VT-19

Se några av våra duktiga elevers verk.
Klicka på bilden eller här: Konst grund VT-19

 

Konst grund HT-17

Se några av våra duktiga elevers verk.
Klicka på bilden eller här: Konst grund HT-17

Konst grund HT-19

Se några av våra duktiga elevers verk.
Klicka på bilden eller här: Konst grund HT-19

 

Konst fortsättning VT-19

Se några av våra duktiga elevers verk.
Klicka på bilden eller här: Konst fortsättning VT-19

Konst fortsättning HT-17

Se några av våra duktiga elevers verk.
Klicka på bilden eller här: Konst fortsättning

Malmfältens folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se