Priser och avgifter

Kursavgift

När du studerar på folkhögskolan betalar du inte något för själva undervisningen. 

På de olika kurserna kan det dock tillkomma kostnader för t.ex. förbrukningsmaterial, resor, litteratur.
Läs mer om eventuella kursavgifter under respektive kurs.

Måltidskuponger elever

Lunch
Lunch elever 10-häfte

Frukost
Kaffe+1 smörgås eller fikabröd
Kaffe
Kaffe 10-häfte
Seniorelever lunch
Seniorelever lunch 10-häfte
Seniorelever kaffe

50 kr
500 kr
40 kr
30 kr
10 kr
80 kr
75 kr
700 kr
10 kr

Snabblänkar

Malmfältens folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se