Om skolan

Malmfältens folkhögskola är ett modernt folkbildningscentrum, en världsby och en resurs för malmfältskommunerna samt för övre Tornedalen med förgreningar i Barentsregionen.

 

Vad ska jag studera?

Du möts av en demokratisk skola där du är med och bestämmer. Vi möter dig med kompetent, engagerad och servicevänlig personal som ser eleverna som självklara medarbetare till att få skolan att verka och fungera som en hjälp till självhjälp när det gäller att

  • Främja personlig utveckling, såväl intellektuell som kulturell, själslig och andlig
  • Stärka självförtroendet och självständigt tänkande
  • Utveckla förmågan att handskas med motsättningar, olikheter och konflikter
  • Ge träning i demokratiskt arbete, kommunikation och samarbete
  • Öka kunskapen om möjligheten att och uppmuntra deltagande i samhällsutvecklingen.

 

Studera på folkhögskolan

Våra kurser

Det finns en kurs för alla oavsett ålder. Du kanske behöver läsa in grundläggande behörighet för fortsatta studier eller gillar att måla.Tror du på livslångt lärande?

Då är våra seniorkurser något för dig. Kanske har du själv idén till kursen vi borde starta.

Allmän kurs

För dig som behöver komplettera dina studier på grundskole- och/eller gymnasienivå och för dig som vill ha grundläggande behörighet för högeskole- eller kvalificerade yrkesutbildningar (KY utbildningar).
Läs mer.

Mänskliga rättigheter i globalt perspektiv

En En kurs som tar dig från Kiruna till Zanzibar och tillbaka på ett läsår, med uppdraget att arbeta för mänskliga rättigheter på båda platser. Hösten består av förberedande studier i Kiruna, våren tillbringas på Zanzibar som mentor på ett lärcenter. I maj, sista månaden i Kiruna, har volontärklasserna hittills valt att sprida budskapet om mångfald lokalt genom att arrangera den mycket uppskattade Pamojafestivalen.
Läs mer. 

Konstkurs på nätet.

För dig som vill utveckla dig inom konst. Grundkunskaper som färglära, perspektiv och färdigheter inom teckning och akvarellmåleri. Fortsättningskurs med fördjupning inom akryl och teckning samt konsthistoria.
Läs mer. 

Dataskola på nätet – lär dig office och grunderna i Windows

Vill du utveckla din IT-kompetens och stärka din position på arbetsmarknaden, då är vår kurs rätt för dig.
Läs mer. 

Grundutbildning inom stenbearbetning, metallbearbetning och gemmologi

Vår utbildning är en för Sverige unik utbildning där hantverkskunskaper kombineras med teoretiska kunskaper. Det är en ettårig folkhögskoleutbildning som ges i samverkan med Kristallen i Lannavaara AB
Läs mer.

 

Det finns en kurs för alla
oavsett ålder

Det finns en kurs för alla oavsett ålder. Du kanske behöver läsa in grundläggande behörighet för fortsatta studier, eller gillar att måla. Våra seniorkurser är mycket populära. Kanske har du själv idén till kursen vi borde starta.

Studera på folkhögskolan

Malmfältens folkhögskola
Campingvägen 3, 981 35 Kiruna Sweden

Telephone: +46 (0)980-675 00
E-mail: malmfaltens@kiruna.fhsk.se